راز رسیدن به آرزوها چیست؟

استاد علیزاده
ثروتجویان

راز رسیدن به آرزوها چیست؟

 همین جا  اجازه بدهید بگویم  که آرزوهای یکدیگر را مسخره نکنیم. خیلی ها آرزویی دارند که ممکن است برای دیگران خنده دارد باشد اما برای خود شخص واقعا یک آرزو است و حتی گاهی اوقات یک آرزوی دست نایافتنی است. مثلا شخصی که بچه دار نمی شود آرزو دارد که بچه دار شود و حاضر است تمام دارایی اش را بدهد تا به آرزویش برسد. او از اینکه بچه دار نمی شود رنج زیادی می کشد . گریه می کند . التماس می کند. دعا می کند نذر می دهد تا آرزویش برآورده شود . اما همین آرزوی بچه دار شدن برای یک نفر دیگر که ده دوازده تا بچه دارد ممکن است مسخره به نظر بیایدزیرا این شخص آرزو ندارد که بچه دار شود بلکه آرزو دارد کاش بچه کمتری می داشت.

شخص بی پول آرزو دارد صد میلییون پول داشته باشد  زیرا از  بی پولی رنج فراوانی می کشد در عوض برای یک شخص میلیاردر داشتن صد میلیون چیز ساده و خنده داری است.

شخصی آرزو دارد لاغر تر شود زیرا از چاقی رنج می کشد و شخص دیگری آرزو دارد چاق تر شود زیرا از لاغری رنج می برد.

می بینیم که آرزوهای هر کسی برای خودش اهمیت زیادی دارد هرچند برای دیگران خنده دار یا کم اهمیت به نظر برسد.

بیست سال پیش من آرزو داشتم چاق تر شوم زیرا از لاغری زیاد به شدت رنج می کشیدم .آن زمان  امکانات و اطلاعات لازم برای بالا بردن وزن وجود نداشت یا حداقل من نمی دانستم. همیشه فکر می کردم دیگران مرا مسخره می کنند . هر کس به هر دلیلی می خندید فکر می کردم دارند به من می خندند و هیکل مرا مسخره می کنند . اعتماد به نفسم بسیار پایین بود و شب و روز رنج می کشیدم. شب ها برایم صبح نمی شد و صبح ها برایم شب نمی شد. همه چیز برایم زشت و بد بود.من به مدت شش سال دعا می کردم ،نذر می کردم ،زیارت می رفتم، نماز می خواندم ، گریه می کردم و التماس می کردم تا بلکه آرزویم برآورده شود و یک روز که از خواب بر می خیزم ببینم که وزنم زیاد شده و من تناسب اندام خوبی دارم. اما در طول این شش سال هیچ گاه چنین اتفاقی نیفتاد.

 سرانجام روزی فرا رسید که من راز بزرگی را فهمیدم. روزی که استادِ دانایی در دانشگاه به ما گفت: شخصی به نام آنتونی رابینز که هم خیلی چاق بوده است و هم خیلی فقیر بوده است توانسته است ۲۰ کیلو وزنش را کاهش دهد و اکنون انسان بسیار  پولداری شده است. او راز موفقیتش را در کتاب”به سوی کامیابی” نوشته است.

 من وقتی این جملات را از استاد شنیدم  کتاب به سوی کامیابی را خواندم و این راز را فهمیدم که :(( تنها کسی که باید آرزوی شما را برآورده کند ؛خودتان هستید.))

ناگهان انقلابی درون من شکل گرفت و من متوجه شدم خودم باید آرزوی خودم را برآورده کنم و هیچ کس دیگری  این کار را برایم انجام نمی دهد .من برای این که مطمئن تر شوم از یک روحانی پرسیدم: آقا شما اینقدر می گویید دعا کنید و نماز بخوانید آنوقت آرزوهایتان را خدا برآورده می کند من که شش سال این کار را کردم پس چرا آرزویم برآورده نشد؟  آن روحانی جواب بسیار زیبایی به من دادو گفت : مرد جوان!  فرض کن خدای ناکرده مرض قلب گرفتی و آنوقت دعا می کنی و نذر و نیاز می کنی که شفا پیدا کنی اما این کافی نیست تو باید دکتر هم بروی تا درمان شوی.

با شنیدن این حرف ها و خواندن کتاب آنتونی رابینز فهمیدم که برآورده شدن آرزو دو مرحله دارد و من فقط یک مرحله از آن را انجام می دادم:

مرحله اول: دعا  و نذر و نیاز

مرحله دوم: تنها کسی که باید آرزوی شما را برآورده کند ؛خودتان هستید.

(( البته بعد ها فهمیدم که برآورده شدن بعضی از آرزو ها مانند آرزوی پولدار شدن سه مرحله دارد که در بعداً حتما مرحله سوم برآورده شدن آرزوها را برایتان خواهم گفت.))

من مرحله او ل را انجام می دادم  یعنی دعا می کردم اما مرحله دوم را انجام نمیدادم یعنی خودم برای برآورده شدن آرزویم هیچ کاری نمی کردم و فقط دعا می کردم و منتظر بودم خداوند آرزوهایم را برآورده کند. متاسفانه و باز هم  متاسفانه عده زیادی از مردم دقیقا همین کار را می کنند .عده زیادی آرزو دارند تناسب اندام داشته باشند اما حاضر نیستند خودشان برای برآورده شدن این آرزو کاری انجام دهند.

عده زیادی آرزو دارند  تحصیلات عالی داشته باشند اما حاضر نیستند برای رسیدن به این آرزو کاری انجام دهند

عده زیادی آرزو دارند پولدار شوند اما حاضر نیستند برای پولدار شدن کاری انجام بدهند.

عده زیادی از معتادان آرزو دارند ترک کننند اما حاضر نیستند برای ترک اعتیاد کاری انجام بدهند.

عده زیادی آرزو دارند معنویت بالایی داشته باشند اما حاضر نیستند برای رسیدن به درجات معنوی بالا کاری انجام بدهند.

 عده زیادی از مردم منتظرند تا خداوند آرزوهای آنان را برآورده کند. اینگونه انسان ها خداوند را غول چراغ جادو فرض می کنند . آن ها فکر می کنند که خداوند غول چراغ جادو است و فقط به این درد می خورد که ما آرزو کنیم و دعا کنیم و او برآورده کند.در حالیکه من با اطمینان به شما می گویم که : خداوند غول چراغ جادو نیست که شما هر آرزویی کنید او برآورده کند. در کتاب کریشنا که یک کتاب دینی است نوشته شده است:

همه می خواهند حواس خود را از نظر مادی ارضاء کنند و می خواهند خداوند فرمانبردار و خدمتگزار آنان در رسیدن به چنین رضایتی باشد.     منبع: کتاب کریشنا

                                                                                                                     

وقتی فهمیدم” تنها کسی که باید آرزویم را برآورده کند خودم هستم بنابراین دست به کار شدم . به باشگاه پرورش اندام رفتم و با پول کمی که داشتم روزی پنج وعده غذا می خوردم و ظرف ۴ ماه ۱۵ کیلو وزنم اضافه شد و به آرزویی که شش سال مرا رنج می داد رسیدم. تازه فهمیدم برآورده شدن بعضی آرزوها چقدر می تواند آسان باشد. آسانتر از آن چیزی که ما فکر می کنیم. بعد از این که به این آرزوی بزرگم رسیدم از آن به بعد هر آرزویی می کنم بعد از چند مدت به آن می رسم. شما هم می توانید به هر آرزویی که دارید برسید.

من نمی دانم شما چه آرزویی دارید اما می دانم برآورده شدن بعضی آرزو ها دو مرحله ای هستند و برآورده شدن بعضی آرزوها سه مرحله ای هستند.پولدار شدن یک آرزوی سه مرحله ای است .اگر می خواهید پولدار شوید هم باید دعا کنید و هم باید کار و تلاش کنید اما با انجام دادن این دو مرحله شما پولدار نمی شوید. تنها با دعا کردن و کار کردن شما پولدار نمی شوید بلکه باید مرحله سومی را هم انجام دهید که آن مرحله سوم را بعدها حتما برایتان خواهم گفت.

استاد علیزاده

ثروتجویان

مطالعه بیشتر