روشتان را تغییر بدهید اما آرزویتان را رها نکنید

روشتان را تغییر بدهید اما آرزویتان را رها نکنید.
 
گاهی وقت ها رسیدن به یک آرزو از روشی که انجام می دهید امکان پذیر نیست.
وقتی تصمیم گرفتم درآمدم را افزایش بدهم با سرمایه ای که  جمع کرده بودم؛ فروشگاهی زدیم اما ورشکست شدیم و سرمایه ام بر باد رفت. اما من آرزویم را که افزایش درآمدم بود رها نکردم.
این بار بدون سرمایه یک فروشگاه اینترنتی  باز کردم و چون به کتاب علاقه داشتم شروع کردم به فروش کتاب. وقتی مشتری سفارش کتاب می داد آن را با هزینه خودم برایش ارسال می کردم و بعد به مشتری می گفتم مبلغ کتاب را به حسابم واریز کند.
باورم نمی شد اما توانستم با این روش در مدت یکسال در آمدم را تا دو برابر افزایش دهم.
شما هم  هرگاه از روشی که انجام می دهید  به آرزویتان نرسیدید  می توانید روشتان را تغییر دهید اما آرزویتان را رها نکنید.
 
مداومت ؛ راز بزرگ موفقیت است.
 
استاد علیزاده

مطالعه بیشتر