توانایی انسان چقدر است؟

توانایی انسان چقدر است؟

 

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که توانایی انسان چقدر است. یا اینکه ممکن است بگویید  توانایی انسان ها با هم فرق دارد . هر کس شرایطی دارد و عده ای از آدم ها هستند که  نمی توانند به آرزوهایشان برسند. من با تمام اطمینان به شما می گویم که (توانایی شما بسیار بیشتر ازآن چیزی است که فکرش را می کنید) چون شما انسان هستید و انسان سه  جنبه دارد:  جنبه جسمی و جنبه فکری و جنبه معنوی.

فرض کنید شما می خواهید یک کوه را جابه جا کنید. در نگاه اول شما از نظر جسمی توانایی انجام چنین کاری را ندارید اما از نظر توانایی فکری این کار ممکن است. اگر شما فکر کنید می بینید که اگر هربار تکه ای از کوه را جدا کنید و جابه جا کنید آنوقت طولی نمی کشد که می توانید تمام کوه را تکه تکه کرده و همه را جابه جا کنید.

فرض کنید شخصی به سرطان مبتلا است. او  نمی تواند از نظر جسمی یا از نظر فکری سرطان را درمان کند اما او می تواند با قدرت معنوی سرطان را به راحتی درمان کند.

توانایی تان را افزایش بدهید:

من لاغری ام را با قدرت جسمی درمان کردم.  باشگاه پرورش اندام رفتم و روز اول تنها می توانستم یک وزنه پنج کیلویی را بلند کنم اما ادامه دادم و توانایی ایم افزایش پیدا کرد و وزنه های بسیار سنگین تری را بلند می کردم. همین باعث شد اندامم رشد کند و وزنم بالا برود و من به آرزوی تناسب اندام برسم.

وقتی رضا زاده وزنه ۲۶۳ کیلویی را در مسابقات جهانی بلند کرد آیا او از اول هم می توانست چنین وزنه ای را بلند کند؟ مطمئنا نمی توانست. او با رفتن به باشگاه و تمرین های مداوم توانست توانایی خود را افزایش بدهد و قهرمان جهان شود.

من آدم بسیار ساده ای بودم و همیشه سرم کلاه می گذاشتند و مرا به هر راهی می بردند  . من با خواندن کتاب و مطالعه قدرت فکری ام را بالا بردم و اکنون بعید می دانم کسی بتواند مرا به گمراهی ببرد.

آیا پرفسور حسابی از همان ابتدا پرفسور بود؟ مسلماً نه. او هم مثل بسیاری از انسان های دیگر هوش زیادی داشت اما اگر به مدرسه نمی رفت و کتاب نمی خواند هرگز پرفسور نمی شد.او با مدرسه رفتن و کتاب خواندن توانایی فکری خود را افزایش داد و پرفسور شد.

انجام کارهای بزرگتر مانند راه انداختن یک هیئت مذهبی از توان جسمی و فکری من بیشتر بود بنا براین من به قدرت معنوی احتیاج داشتم. من با عبادت توانستم قدرت معنوی ام را بالا ببرم و هیئت مذهبی را راه اندازی کنم.

وقتی پیامبر ص در جنگ بدر پیروز شد علت پیروزی اش تعداد نیروهایش نبود زیرا تعداد نیروهای پیامبر ۳۱۳ نفر بود و تعداد دشمن هزار نفر بود. علت پیروزی پیامبر سلاح های جنگی یا مهارت در نبرد هم نبود حتی مهارت فرماندهی جنگ هم باعث پیروز شدن در این جنگ نشد بلکه تنها چیزی که باعث شد پیامبر در این جنگ پیروز شود استفاده از نیروی معنوی بود . نیروی معنوی که  آن را در غار حرا و با روزه و عبادت و تقوی پرورش داده بود.

وقتی من می خواندم که عده ای توانایی جسمی خود را افزایش می دهند عده ای توانایی فکری خود را افزایش می دهند و عده ای توانایی معنوی خود را افزایش می دهند من هم تصمیم گرفتم توانایی هایم را افزایش دهم.

عده ای از من مشاوره می خواهند و می گویند : من سرمایه بسیار کمی دارم در حد دو سه میلیون تومان. با این سرمایه چه کاری راه بیندازم که سود خوبی داشته باشد. و آنوقت من جواب می دهم: اگر شما توانایی پول در آوردن داشته باشید می توانید بدون سرمایه هم پول در آورید اما اگر توانایی پول در آوردن نداشته باشید اگر یک میلیارد تومان هم به شما بدهند بعد از چند مدت ورشکست می کنید. مهم نیست چقدر سرمایه دارید مهم این است که چقدر توانایی دارید. اگر توانایی لازم را ندارید می توانید توانایی تان را افزایش دهید.

امام على علیه السلام : شتاب کردن پیش از توانایى یافتن بر کارى، موجب اندوه است.

میزان الحکمه جلد هفتم

محمّد محمّدی ری شهری

صفحه۸۵

 
 

مطالعه بیشتر