بلند شو

 
اگر افتادید دوباره بلند شوید
وقتی ناموفق بودم کار را یک بار یا دوبار انجام می دادم و وقتی به هدفم نمی رسیدم می گفتم: نمی شود. انجام دادم نشد. نمی شود. و بعد آرزویم را زیر خاک دفن می کردم.
آرزوهایتان را نکشید. آرزوهایتان را دفن نکنید. آرزوهایتان برآورده می شوند.
آقای زیگ زیگلار شش بار به خواستگاری یک دختر رفت و هر بار دختر می گفت: نه نه نه نه نه نه  اما او دوباره به خواستگاری دختر مورد علاقه اش رفت و بار هفتم بله را از دختر گرفت و به آرزویش رسید.
وقتی کتاب می نویسم روزهایی می رسد که هیچ چیز به ذهنم نمی رسد اما من کتاب نوشتن را کنار نمی گذارم زیرا می دانم اگر ادامه بدهم باز هم چیزهای تازه ای به فکر م میرسد که بنویسم.
یکی از دوستان قدیمی ام شش بار اعتیاد را ترک کرد اما دوباره گرفتار شد. از او پرسیدم چرا با این که شش بار است نتوانستی اعتیادت را ترک کنی باز هم دنبال ترک کردن می روی؟ او گفت: من مطمئن هستم یک روزی برای همیشه اعتیاد را کنار می گذارم. او بار هفتم اعتیاد را برای همیشه کنار گذاشت و اکنون سال هاست که حتی سیگار هم نمی کشد.
روزی که برای امتحان گواهینامه رانندگی رفتم مردی را دیدم که دوازده بار در امتحان رانندگی رد شده بود با تعجب پرسیدم: خسته نشدی از بس امتحان دادی؟ فکر می کنی قبول می شوی . او در پاسخ گفت: آنقدر می آیم تا سرانجام یک روزی قبول شوم.از جوابش بسیار خوشم آمد.
حتما می دانید که وقتی کسی نمی تواند ایستاده نماز بخواند باید بنشیند و نماز بخواند وقتی کسی نمی تواند بنشیند و نماز بخواند باید دارز بکشد  و نمازش را بخواند خلاصه به هر شکلی است باید نمازش را بخواند. شما هم دقیقا برای رسیدن به آرزوهایتان باید همین گونه باشید اگر نمی توانید برای رسیدن به آرزوهایتان بدوید می توانید آهسته گام بردارید و فقط به رفتن به سمت آرزویتان بیندیشید.
هیچ چیز دست نیافتنی نیست

مطالعه بیشتر