آرزویتان را بسازید:

 
 هر روز بازوهای لاغرم را در آینه نگاه می کردم و تصمیم می گرفتم فردا تلاش بیشتر کنم تا این بازوها بزرگ  و محکم شود.
 
هر روز یک صفحه کتاب می نوشتم و می دیدم که صفحه صفحه کتاب دارد شکل می گیرد.
زمانی که به یک صاحب رستوران مشاوره می دادم به من می گفت: هر روز خشت روی خشت می گذاشتم تا این رستوران ساخته شود.
 
وقتی برادران رایت آرزوی پرواز داشتند شروع کردند به ساختن هواپیما. آن ها هر روز قسمتی از هواپیما را می ساختند.
 
وقتی می خواستم ازدواج کنم هر روز به خیابان می رفتم و به خانه دوستان و آشنایان می رفتم تا بتوانم عشق مورد علاقه ام را پیدا کنم.
 
باغبانی بود که آرزو داشت یک باغ بزرگ داشته باشد. او هر روز یک درخت می کاشت و پس از چند سال او هزاران درخت داشت.
 
وقتی اسماعیل آقا آرزو کرد  که اعتیاد را ترک کند به کلاس های (ان ای) رفت تا خودش را بسازد. او هر روز اسماعیل جدیدی در وجودش می ساخت.
 
خداوند ابتدا یک انسان را ساخت و اکنون بیش از هشت میلیارد انسان روی کره زمین زندگی می کنند.
 
بیشتر آرزوها کم کم  و در طول زمان ساخته می شوند.
 
از همین امروز شروع به ساختن آرزوهایتان کنید.

مطالعه بیشتر