تماس با ما

همراه:  لطفا پیامک بزنید
۰۹۰۲۴۹۸۰۸۰۰
ایمیل:
info@ostadalizadeh.ir
ostadalizadeh1355@gmail.com
تلفن:
۰۹۰۲۴۹۸۰۸۰۰
آدرس:مشهد- ابتدای بلوار آوینی-بازار بزرگ ملل-طبقه اول -پلاک ۳۱۰۱